T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ADIYAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Türbeler

Abuzer Gaffari Türbesi
Adıyaman’ın 5 km doğusunda ziyaret köyündedir. Kapısındaki yazıt H. 1136 tarihlidir. Türbe Bağdat seferi dönüşünde IV. Murat ‘ın emriyle yaptırılmıştır.

Mahmut El-Ensari Türbesi
Adıyaman’ın 7 km doğusunda Ali dağı üzerindedir. Türbe duvarında H. 1126 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır.

Şeyh Abdurrahmani Erzincani Türbesi
Adıyaman’ın 7 km kuzeyinde Zey (İndere) köyündedir. Türbenin içinde aslen Erzincanlı olup sonra Adıyaman’a yerleşen Şeyh Abdurrahman-i Erzincani ile eşi ve kızının sandukası bulunmaktadır.

Zeynel Abidin Türbesi
Adıyaman’ın 15 km doğusunda bulunan türbenin Hz. Ali’nin torunu Zeynel Abidin’e ait olduğu sanılmaktadır.

Hacı Yusuf Türbesi

Türbe, Kahta İlçesi Sarıdana köyünde olup, 1260 tarihinde vefat ettiği belirtilmektedir.etmiştir.

Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi
Samsat İlçesinin 8 Km kuzeyinde Taşkuyu Köyü yakınındadır. Kayıtlarda Yermük savaşına katıldığı, Samsat’a kadar geldiği ve şehit düştüğü; Safvan Bin Muattal’ ın sahabe olduğu da belirtilmektedir. Sahabe Der tarafından çevre düzenlenmesi yapılan türbenin KİPTAŞ tarafından da yeniden projelendirilmesi ve çevre düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

 Hacı Abuzer Baba Türbesi :
Varlık Mahallesinde bulunan türbe Adıyaman halkı tarafından büyük bir rağbetle ziyaret edilmektedir.